Dr n. med. Paweł Olejnik

Chirurg ogólny, radiolog, absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w zakresie technik obrazowania zdobywał w Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej szpitala klinicznego WUM przy ul. Banacha, Instytucie Reumatologii przy ul. Spartańskiej, Instytucie Kardiologii w Aninie i Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego SPSK im. A. Grucy w Otwocku.
Autor prac i prezentacji zjazdowych dotyczących m. in. schorzeń narządów jamy brzusznej, zakrzepicy żylnej czy zespołu pozakrzepowego. Współautor międzynarodowego projektu standaryzacji zasad opieki nad chorymi z chorobą zwyrodnieniową stawów i reumatoidalnym zapaleniem stawów kierowanego przez prof. A. Woolf’a z Royal Cornwall Hospital, Truro Cornwall, UK. Uczestnik licznych kursów i konferencji krajowych i międzynarodowych w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w medycynie. W FitMedica wykonuje badania: USG tarczycy, ślinianek, węzłów chłonnych, jamy brzusznej, układu moczowego, aorty, naczyń szyjnych oraz naczyń kończyn górnych i dolnych, tkanek miękkich i narządu ruchu.

Dr n. med. Marcin Złotorowicz

Specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii oraz diagnostyki obrazowej USG narządu ruchu. Pracownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej SPCSK w Otwocku.
Pełna notatka biograficzna znajduje się w zakładce „Ortopedzi

Dr Maciej Kiciński

Specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii oraz diagnostyki obrazowej USG narządu ruchu. Pracownik Kliniki Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu SPCSK w Otwocku. Pełna notatka biograficzna znajduje się w zakładce „Ortopedzi„.

Dr Michał Lenkiewicz

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Starszy asystent w Klinice Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP w Otwocku kierowanej przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu prof. dr hab. med. Jarosława Czubaka.

Zajmuje się problemami ortopedycznymi dzieci oraz pacjentów dorosłych. Wykonuje badania USG narządu ruchu. Jest specjalistą w dziedzinie neuroortopedii dziecięcej, ze szczególnym uwzględnieniem operacji naprawczych w przypadku porażeń i wad wrodzonych. Posiada również duże doświadczenie w leczeniu zachowawczym i operacyjnym schorzeń układu kostno-szkieletowego powstałych w następstwie urazów i chorób przeciążeniowych.

Jest wykładowcą na kursach dla lekarzy w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii oraz medycyny sportowej. Jest współautorem wielu publikacji naukowych w tym zakresie.

Dr Bartłomiej Grabowski

Specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii oraz diagnostyki obrazowej USG narządu ruchu u dzieci. Pracownik Oddziału Chirurgii i Ortopedii Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. Wykonuje badania u dzieci. Pełna notatka biograficzna znajduje się w zakładce „Ortopedzi

dr Magdalena Janowska

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie odbywania specjalizacji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku oraz na licznych kursach i konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (European Society of Radiology). Wykonuje badania USG narządu ruchu, jamy brzusznej, układu moczowego, tarczycy, tkanek miękkich, ślinianek, węzłów chłonnych.