ECHO serca

Echo serca jest to badanie diagnostyczne, które umożliwia obrazowanie serca i dużych naczyń za pomocą fal dźwiękowych. ECHO serca daje możliwość oceny struktur serca i przepływu krwi w czasie skurczu i rozkurczu komór.

Wskazaniem do wykonania ECHO jest zwykle podejrzenie uszkodzenia mięśnia serca (np. w chorobie wieńcowej, nadciśnieniu tętniczym), zastawek (wady nabyte lub wrodzone), albo wystąpienie objawów, które mogą sugerować chorobę serca (np. duszność, ból w klatce piersiowej czy zaburzenia rytmu).

W zależności od rodzaju wskazań do wykonania ECHO można zalecić: badanie przezklatkowe (najbardziej popularne, bezinwazyjne, często badanie I-rzutu), badanie przezprzełykowe (np. do oceny zastawek serca przed planowaną operacją kardiochirurgiczną lub w celu wykluczenia obecności skrzeplin przed zabiegami ablacji i kardiowersji), badanie dopplerowskie (ocena prędkości i kierunku przepływu krwi przez serce i naczynia, zwykle towarzyszy tradycyjnemu badaniu ECHO), badanie wysiłkowe (obciążeniowe) – do oceny struktur i funkcji serca w czasie wysiłku fizycznego lub po podaniu leków, które zwiększają pracę serca jak podczas wysiłku fizycznego.

W naszej przychodni oferujemy Państwu wykonanie badania ECHO przezklatkowego wraz z badaniem dopplerowskim.

Takie badanie nie niesie ze sobą ryzyka powikłań.

Badanie ECHO przezklatkowe nie wymaga specjalnego przygotowania.

Przed wizytą można jeść, pić i zażyć leki. Badanie odbywa się w spoczynku i polega na przyłożeniu sondy do powierzchni klatki piersiowej. Na skórę nakłada się żel, który poprawia przewodzenie fal dźwiękowych. Aparat przetwarza fale zbierane przez sondę na obraz widoczny na monitorze komputera. W trakcie oceny dopplerowskiej zastawek i naczyń słychać szum wynikający z przepływu krwi przez serce.

Czas trwania badania echo serca

Badanie trwa ok. 30 minut. i obejmuje zwykle: pomiar wielkości jam serca oraz grubości mięśnia, ocenę siły skurczu mięśnia i ew. uszkodzenia mięśnia, funkcji zastawek oraz wad anatomicznych serca.

Wynik badania ECHO wymaga konsultacji z lekarzem prowadzącym lub specjalistą kardiologiem.

Jeżeli jest nieprawidłowy, lekarz może zalecić dodatkowe testy i/lub powtórzenie badania za kilka miesięcy.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA BADANIA ECHO DO PRZYCHODNI FITMEDICA!

Zapraszamy Państwa na wizyty u wybitnych specjalistów w dziedzinie kardiologii i echokardiografii. W razie potrzeby, w Centrum FitMedica można również wykonać badania dodatkowe, takie jak EKG, Holter-EKG i Holter-ciśnieniowy.

Gwarantujemy trafną doagnozę.

Doświadczony zespół kardiologów. Specjalistów wykonujących badania ECHO.

Czekamy na kontakt z Państwa strony. Zapraszamy