kardiolog warszawa

Dr hab. med. Tomasz Rywik

Adiunkt Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii Instytutu Kardiologii w Aninie. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Edukator ds. nadciśnienia tętniczego z ramienia Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Członek Polskiego Towarzystwa Kadiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także Sekcji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Stypendysta Fundacji Fogarty’ego Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH- Bethesda) w USA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Autor ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla pacjentów z niewydolnością serca i materiałów edukacyjnych dla pacjentów z niewydolnością serca, a także organizator szkoleń dla lekarzy.
W FitMedica przyjmuje pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową, niewydolnością serca, nabytymi wadami zastawkowymi serca, po zawale serca.
Prowadzi również konsultacje w zakresie prewencji chorób układu krążenia, w tym ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego oraz diagnostykę i leczenie czynników ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo chorób układu krążenia (np. zaburzeń metabolicznych).
Wykonuje USG układu tętniczego naczyń obwodowych oraz badanie echokardiograficzne.

kardiolog Pregowski

Dr hab. n. med. Jerzy Pręgowski

Dr hab. n. med. Jerzy Pręgowski jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologiem. Pracuje jako adiunkt w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Aninie.

Jego zainteresowania kliniczne dotyczą zwłaszcza inwazyjnej i nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej (bóle w klatce piersiowej, przebyty zawał serca, stan po założeniu stentów do tętnic wieńcowych, stan po operacji pomostowania tętnic wieńcowych). Wykonuje zabiegi koronarografii i angioplastyki wieńcowej, oraz tomografię komputerową tętnic wieńcowych.  Posiada certyfikat samodzielnego operatora zabiegów kardiologii interwencyjnej.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji w dziedzinie kardiologii oraz wykładowcą  podczas kursów szkoleniowych i konferencji naukowych dla lekarzy kardiologów w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe w zakresie diagnostyki obrazowej serca i naczyń, współpracuje w tej dziedzinie z lekarzami z USA i Korei Południowej.

Posługuje się biegle językiem angielskim, oraz niemieckim w stopniu podstawowym.

kardiolo

Dr n. med Dominika Pyszno-Prokopowicz

Pracuje w oddziale rehabilitacji kardiologicznej w referencyjnym szpitalu klinicznym w Warszawie.

Szczególne interesuje się kardiologią nieinwazyjną z uwzględnieniem elektrokardiologii (EKG, Holter EKG, Holter ciśnieniowy, testy wysiłkowe) oraz echokardiografii.

W FitMedica udziela konsultacji kardiologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia zachowawczego choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, a także prewencji i profilaktyki chorób układu krążenia, terapii zaburzeń metabolicznych (np. hypercholesterolemii),  rehabilitacji i treningu wysiłkowego u pacjentów z chorobami sercowo-naczynowymi i po operacjach kardochirurgicznych.

Dr Prokopowicz jest upoważniona do wystawiania zaświadczeń o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu dla dzieci i młodzieży do lat 23 i posiada certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.