medycyna sportowa

Medycyna sportowa - Lekarze najlepszych sportowców!

ZAPRASZAMY DO FITMEDICA NA KONSULTACJE LEKARSKIE W CZWARTKI OD GODZ. 16.

Dr n. med. Dominika Prokopowicz posiada certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Jest upoważniona do wystawiania zaświadczeń o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży do 23 r.ż.

W naszej przychodni można wykonać badanie Ekg i ECHO serca, założyć Holter, umówić się na wizytę z ortopedą lub fizjoterapeutą.
Oferujemy także statyczne i dynamiczne USG narządu ruchu.

NIE ZWLEKAJ I ZADZWOŃ JUŻ DZISIAJ 575 665 662.

Przeczytaj, co należy zabrać ze sobą na wizytę

Wykaz badań dodatkowych potrzebnych do uzyskania zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 roku.

Badania wstępne dzieci i młodzieży do ukończenia 21 r.ż. obejmują – badanie antropometryczne, ogólne badanie lekarskie, badanie ortopedyczne, test wysiłkowy, przegląd stomatologiczny, badanie EKG, badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, OB, morfologię krwi ze wzorem odsetkowym, konsultację laryngologiczną i okulistyczną.

Badania okresowe:

>>wykonywane co 6 m-cy: badanie antropometryczne, ogólne badanie lekarskie, badanie ortopedyczne
>>wykonywane co rok: test wysiłkowy, przegląd stomatologiczny, badanie EKG, badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, OB, morfologia krwi ze wzorem odsetkowym
>>wykonywane co 2 lata: konsultacja laryngologiczna i okulistyczna

Dodatkowo przeprowadza się:

>>oznaczenie stężenia glukozy w surowicy:  przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających płetwonurkowanie, sporty motorowe oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23.rokiem życia, następnie co roku

>>badanie spirometryczne:  przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających płetwonurkowanie oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, następnie co roku

>>konsultację neurologiczną i badanie EEG: przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających boks, kick – boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki, płetwonurkowanie oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, następnie co dwa lata

>>badanie rtg odcinka szyjnego kręgosłupa: przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających judo i zapasy oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, następnie co dwa lata

>>badanie rtg odcinka lędźwiowego kręgosłupa: przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających podnoszenie ciężarów oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, następnie co dwa lata.

Gwarantujemy trafną doagnozę.

Certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. .

Czekamy na kontakt z Państwa strony. Zapraszamy