Close-up of a female doctor filling  up medical form at clipboard while standing straight in hospital.

dr Justyna Badurak-Skibińska

Specjalista neurolog, absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Od wielu lat związana z Oddziałem Neurologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego oraz Kliniką Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zainteresowania kliniczne dr Badurak dotyczą szczególnie zaburzeń napadowych, w tym padaczki, schorzeń kręgosłupa, bólów i zawrotów głowy, nerwobólów oraz zaburzeń funkcji poznawczych. Doświadczenie w pracy zawodowej doskonali ustawicznie w trakcie kursów, szkoleń i sympozjów naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych.

W FitMedica udziela konsultacji w zakresie diagnostyki i leczenia dolegliwości neurologicznych. Umów wizytę >.