Rehabilitacja dla dzieci w Fitmedica

W FitMedica zadbamy o zdrowy rozwój Twojego dziecka!

W dzisiejszych czasach wady postawy u dzieci są bardzo często spotykane. Płaskostopie, odstające łopatki, niesymetryczne ustawienie barków, okrągłe plecy czy wystający brzuch to tylko niektóre objawy niepoprawnej postawy ciała u dzieci. Zazwyczaj zwracają na nie uwagę sami rodzice lub też nauczyciele w szkole. Co więc zrobić by skutecznie zapobiegać pogłębianiu się tych zaburzeń?

Większość z nich wynika z niepoprawnego ustawienia ciała podczas codziennych czynności dziecka, takich jak siedzenie przy biurku, noszenie plecaka czy zabawa na podłodze. Osłabione, niewyćwiczone mięśnie, przykurcze mięśniowe, zaburzenia ruchomości stawów utrwalają złe pozycje.

Kształtowanie postawy ciała dzieli się na kilka etapów i zaczyna już w okresie wewnątrzłonowym. Dochodzi wtedy między innymi do kształtowania się narządu ruchu. W zależności od wieku dziecka prawidłowa postawa ciała będzie się różniła ze względu na szybkość wzrastania i przyrostu masy ciała. W trakcie rozwoju dziecka występują dwa okresy krytyczne dla kształtowania się sylwetki. Pierwszy przypada na okres 6-7 lat, kiedy dziecko przechodzi ze środowiska przedszkolnego do kilkugodzinnego siedzenia w ławce w szkole. Drugi okres przypada między 11 a 13 rokiem życia u dziewczynek, a u chłopców  pomiędzy 13-14 rokiem życia. Związane jest to ze wzrostem długości kończyn, zmianą proporcji ciała oraz środka ciężkości.

Najwięcej wad postawy powstaje w pierwszym  okresie. Wiąże się to z niewłaściwym sposobem noszeniem ciężkiego plecaka, zazwyczaj na jednym ramieniu, siedzeniem w pozycji „W” tzw. siad żaby – pozycja ta uwielbiana jest przez dzieci podczas zabawy na podłodze. Długotrwała oraz zła pozycja siadu przed ławką bądź przed komputerem ma ogromny wpływ na kręgosłup dziecka. Otyłość, nadwaga, brak ruchu również wpływają na nieprawidłowe kształtowanie sylwetki.

Najważniejsza jest dokładna obserwacja dziecka, ustawienia jego ciała w pozycji stojącej i w ruchu. W przypadku wątpliwości warto zasięgnąć porady specjalisty. W tym celu zapraszamy na konsultacje do naszej poradni rehabilitacyjnej dla dzieci.  Kompleksowa ocena postawy, która obejmuje badanie podmiotowe (wywiad) i przedmiotowe (badanie pacjenta) oraz testy diagnostyczne pozwoli określić czy rozwój fizyczny dziecka przebiega prawidłowo. Podczas badania sprawdza się m.in. ustawienie krzywizn kręgosłupa, symetrie barków, łopatek, ustawienie miednicy, kolan i stóp. Diagnozowane są również przykurcze mięśniowe, a także asymetrie wynikające z ich osłabienia.

Jeśli podczas wizyty ujawnią się zaburzenia w obrębie układu ruchu dziecka lekarz ortopeda lub fizjoterapeuta może zalecić rehabilitację. W dużej mierze polega ona na ćwiczeniach korekcyjnych. Odbywają się one w formie terapii indywidualnej (dziecko – instruktor) ściśle dostosowanej do potrzeb konkretnego pacjenta. Zajęcia prowadzi fizjoterapeuta na sali gimnastycznej, która jest bardzo dobrze wyposażona w potrzebne do ćwiczeń przybory takie jak: drabinki, materace, poduszki sensoryczne, piłki, taśmy Thera-Band. Na sali znajduje się także ściana z lustrami, dzięki czemu dziecko może obserwować i kompensować swoje ciało podczas ćwiczeń. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, gier i zabaw. Dzięki temu dziecko bierze aktywny oraz chętny udział w zajęciach. Co ważne, dziecko zawsze dostaje zestaw ćwiczeń do domu, by utrwalać efekty osiągnięte podczas rehabilitacji.

Zapraszamy wszystkich rodziców na konsultacje swoich pociech, ponieważ najważniejsze żeby w porę rozpoznać problem i wdrożyć działania korygujące. Efekt takiego postępowania jest zazwyczaj bardzo dobry.

ZADBAJ O ROZWÓJ I ZDROWIE TWOJEGO DZIECKA!