Badania USG Warszawa

Ultrasonografia to metoda obrazowania struktur położonych w głębi ciała za pomocą fal o wysokiej częstotliwości. Jest wykorzystywana jako narzędzie pomocnicze w procesie diagnozowania i leczenia wielu chorób.

Znajduje zastosowanie m.in. do oceny narządów jamy brzusznej i miednicy małej, badań naczyniowych, kardiologicznych (ECHO serca), aparatu mięśniowo-stawowego i tkanek miękkich.

W przychodni FitMedica wykonujemy badania USG na aparacie firmy GE Logiq P9. Jest to wysokiej jakości, wielozadaniowy ultrasonograf, który dzięki rozbudowanemu oprogramowaniu i najnowszym rozwiązaniom technologicznym pozwala na uzyskanie obrazów doskonałej jakości.

Aparat jest wyposażony w 4 głowice:

1. Głowicę konweksową do badań jamy brzusznej, nerek, gruczołu krokowego
2. Głowicę matrycową liniową do badań mięśni i stawów, piersi, gruczołu tarczowego, węzłów chłonnych i badań naczyniowych.
3. Głowicę sektorową do badań ECHO serca dla dorosłych
4. Głowicę sektorową do badań ECHO dla dzieci

Wybierz zabieg z listy