WADY POSTAWY U DZIECI

WADY POSTAWY U DZIECI

Większość polskich dzieci ma wady postawy. Skąd bierze się tak olbrzymi  problem?

Na powstanie wad postawy ma wpływ wiele czynników. Jednakże w ostatnich latach najważniejszy z nich to siedzący tryb życia, zbyt mała dawka ruchu w okresie rozwojowym, noszenie zbyt ciężkiego lub nieodpowiedniego plecaka, przyjmowanie nieprawidłowych pozycji podczas czynności dnia codziennego czyli nieprawidłowe nawyki.

Obecnie, w czasie rozpowszechnienia komputerów i zaawansowanych technologicznie aparatów telefonicznych nasze dzieci zbyt dużo czasu spędzają w bezruchu. Musimy wiedzieć że to my dorośli, powinniśmy być świadomi problemów jakie to za sobą niesie. To my :  rodzice i nauczyciele, wykorzystując swoją wiedzę i autorytet zobowiązani jesteśmy  prowadzić działania profilaktyczne , zapobiegające powstawaniu wad postawy u  naszych dzieci. Wymaga to poświęcenia odrobiny czasu i uwagi tym zagadnieniom oraz umiejętności wplatania działań profilaktycznych w czynności dnia codziennego. Nie zasłaniajmy się brakiem czasu, gdyż nie ma nic ważniejszego niż zdrowie Wasze i Waszych dzieci.

Z wadami postawy  zazwyczaj zaczynamy walkę  kiedy zostaną one zauważone u naszych dzieci. Na zapobieganie im poświęcamy zdecydowanie mniej uwagi.

A przecież już od pierwszych lat życia , my rodzice,  możemy kształtować  w dziecku prawidłowe nawyki, uczyć utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania codziennych czynności.  Dajmy dobry przykład swoim pociechom – one w pierwszych latach swojego życia uczą się przez naśladowanie dorosłych, zwłaszcza im najbliższych.

 Ruszmy więc tyłek z kanapy i pomóżmy u naszych  dzieci  kształtować  aktywny ruchowo styl życia, styl  prawidłowego odżywiania i aktywnego odpoczynku.  Będzie to korzystne także dla nas.  Pracę rodziców , w sposób świadomy , powinni kontynuować i uzupełniać nauczyciele przedszkolni i szkolni.  Ważne jest, by w młodym człowieku w sposób naturalny ukształtować  prozdrowotna postawę życiową.

 Niestety w mojej pracy mam okazję obserwować, że profilaktyka wad postawy prowadzona jest przez nielicznych rodziców.  Dziecko rozwija się motorycznie zwykle do około 6-7 roku życia w sposób naturalny. Później kiedy pójdzie do szkoły i dużo czasu spędza w pozycji siedzącej rozwój zostaje zahamowany a u niektórych dzieci zaczyna się stopniowy regres w umiejętnościach motorycznych. Dziecko siedzi na zajęciach lekcyjnych w szkole, potem siedzi na zajęciach pozalekcyjnych  – bo lekcje języków obcych, gry na instrumentach itp. stały się teraz pierwszą potrzebą przedkładaną ponad potrzebę ruchu ( oczywiście wyjątek stanowią dzieci o zainteresowaniach sportowych, uczęszczające na zajęcia ruchowe). Potem dziecko wraca do domu i odrabia zadaną pracę domową i znowu siedzi. Aż wreszcie na koniec dnia dla relaksu i odprężenia chce pograć w ulubioną grę komputerową i znowu siedzi !

W efekcie wytwarzają się różnego rodzaju wady postawy oraz zaburzenia funkcji. Dochodzi do powstawania przykurczy zgięciowych w stawach biodrowych  i kolanowych, przykurczają się mięśnie piersiowe, barki uciekają do przodu, plecy stają się okrągłe a łopatki odstające. Pogłębia się lordoza szyjna i lędźwiowa w głowa ustawia się w wyproście w stosunku do kręgosłupa – co często owocuje wystąpieniem tzw. szkolnego  bólu głowy. Do tego dołączyć mogą wady stóp : płaskostopie podłużne i poprzeczne. Osłabieniu ulegają mięśnie brzucha i inne mięśnie posturalne.  Powstaje ograniczenie ruchomości w stawach międzykręgowych i żebrowo-kręgowych. Wszystko to w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia pojemności oddechowej płuc, zaburzeń pracy jelit i innych narządów wewnętrznych oraz do zdecydowanego zmniejszenia tolerancji organizmu na nawet niewielki wysiłek fizyczny.  Jeżeli dodatkowo dziecko żywione jest nieprawidłowo, poprzez dostarczanie zbyt dużej dawki kalorii, dołączy się nadwaga lub otyłość.

Ważna jest więc  wnikliwa obserwacja dziecka, porady u specjalisty oraz wczesna interwencja jeżeli wystąpią niepokojące symptomy.

W leczeniu wad postawy najważniejsza jest:

– Wczesna, prawidłowa diagnoza postawiona przez lekarza lub fizjoterapeutę,
– Badania obrazowe i funkcjonalne rtg, ocena statyki i dynamiki ciała, ocena stereotypu chodu, ocena przykurczy mięśniowych i ruchomości stawów.
– Rehabilitacja polegająca na:

– terapii manualnej  – pozwalającej przywrócic utracone funkcje,
– ćwiczeniach korygujących daną wadę. Powinny być one prowadzone indywidualnie przez doświadczonego fizjoterapeutę a metody pracy dobierana i modyfikowane są w miarę postępu leczenia i rozwoju i wzrostu dziecka.
– zastosowaniu zaopatrzenia ortopedycznego dobranego do potrzeb danej wady.
– Instruktaż i wskazówki dla rodziców.

 Leczenie często jest trudne i długotrwałe.

W przypadku skomplikowanych lub szybko pogłębiających się wad stosuje się leczenia operacyjne i rehabilitację pooperacyjną.

            Nie leczone wady postawy niewątpliwie będą miały swe konsekwencje w wieku dorosłym. Brak dbałości o zdrowy kręgosłup, począwszy od wczesnych lat dziecięcych owocuje wystąpieniem nawracających dolegliwości bólowych kręgosłupa w wieku lat kilkunastu, zaś w wieku lat kilkudziesięciu ( ok. 25-40 )wystąpią pierwsze poważne objawy dyskopatii.

Jeśli chcecie więc by Wasze dziecko wyrosło na zdrowego, młodego dorosłego człowieka dacie mu dobry przykład. Nie spędzajcie  czasu wolnego przed telewizorem lub komputerem, nie spędzajcie urlopu  leżąc na plaży. Bądźcie  aktywni, bawcie  się ze swoimi dziećmi , wykorzystujcie  ich naturalną  aktywność, nauczcie się razem z dziećmi  aktywnie odpoczywać .

Chcesz by Twoje dziecko rosło zdrowe?

Zgłoś się z nim na badania dzieci w kierunku wad postawy – promocja tylko 25 PLN

Ul. BYSTRZYCKA  59
tel. 575 665 662, 22 870 06 16.
ZAPRASZAMY