holter ciśnieniowy ekg

Badanie EKG (elektrokardiogram)

Badanie EKG
EKG, czyli elektrokardiografia spoczynkowa, to nieinwazyjne i bezbolesne badanie wykonywane w celu rejestracji czynności elektrycznej serca i oceny występowania zaburzeń rytmu serca i zaburzeń przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu w trakcie spoczynku. Lekarz może również zlecić wykonanie EKG wysiłkowego, które pokazuje czynność elektryczną  serca podczas aktywności fizycznej.

Do badania na klatce piersiowej i kończynach Pacjenta umieszcza się elektrody, które zbierają informacje o czynności elektrycznej mięśnia sercowego. Wynik EKG przedstawiony jest w postaci krzywej na papierze milimetrowym i musi zostać zinterpretowany przez doświadczonego lekarza.

Wskazania do badania EKG
Wskazaniem do wykonania badania EKG jest wystąpienie objawów, które mogą sugerować chorobę serca, tj. ból lub pieczenie w klatce piersiowej, duszność, zasłabnięcie lub utrata przytomności. Występowanie choroby serca u Pacjenta,

takiej jak choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, zapalenie mięśnia serca, zapalenie osierdzia, wada serca skłoni lekarza do zlecenia kontrolnego badania EKG. Służy to ocenie aktualnego stanu zdrowia Pacjenta, skuteczności leczenia lub wystąpienia działań niepożądanych w trakcie terapii oraz wychwyceniu nowych problemów. Badanie EKG jest również wykonywane u Pacjentów kwalifikowanych do nie-kardiologicznych zabiegów operacyjnych, u pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem serca, u sportowców i osób regularnie uprawiających sport (również u dzieci), u osób wykonujących zawód wymagający dużej sprawności fizycznej, w czasie badań profilaktycznych w poradni medycyny pracy.

Pamiętajmy, że po 40 roku życia badanie EKG należy wykonywać regularnie, co 1-3 lata w ramach ogólnej oceny stanu zdrowia.

Przeciwwskazania do badania
Nie istnieją przeciwwskazania do wykonania badania EKG.

Przygotowanie do badania
Co najmniej godzinę przed badaniem warto wstrzymać się od picia kawy i palenia papierosów, które mają wpływ na przyśpieszenie rytmu serca i podniesienie ciśnienia tętniczego. Obecność metalowych dodatków, takich jak biżuteria może zakłócić rejestrację czynności elektrycznej serca, zapewne więc lekarz poprosi o zdjęcie biżuterii lub zegarka z okolicy nadgarstków. Poza tym badanie EKG nie wymaga specjalnego przygotowania.

Przebieg badania
Do badania należy rozebrać się od pasa w górę, Panie zdejmują również stanik oraz odsłonić okolicę kostek u nóg i nadgarstki. Badanie spoczynkowe jest wykonywane w pozycji leżącej, natomiast wysiłkowe w trakcie marszu po ruchomej bieżni lub na rowerze stacjonarnym.

Osoba wykonująca badanie zwilża wodą lub żelem skórę w okolicy kostek, nadgarstków i klatki piersiowej, co pozwala na uzyskanie lepszego przewodnictwa impulsów elektrycznych pochodzących z serca na powierzchni klatki piersiowej. Na skórze klatki piersiowej umieszcza się elektrody-przyssawki, na kończynach zapina się elektrody-klipsy.

Badanie EKG pokazuje zapis z elektrod kończynowych nazywanych odprowadzeniami: I, II, III, aVR, aVF, aVL oraz zapis z elektrod przedsercowych V1, V2, V3, V4, V5, V6. Wynik badania EKG obejmuje zatem rejestrację z 12 punktów pomiaru napięcia. Krzywa zapisu EKG składa się z wychyleń do góry i dołu oraz licznych odstępów między nimi. Na ich podstawie lekarz dokonuje oceny pracy elektrycznej serca i zleca dalszą diagnostykę bądź ustala leczenie.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA BADANIA ECHO DO PRZYCHODNI FITMEDICA!

Zapraszamy Państwa na wizyty u wybitnych specjalistów w dziedzinie kardiologii i echokardiografii. W razie potrzeby, w Centrum FitMedica można również wykonać badania dodatkowe, takie jak ECHO, Holter-EKG i Holter-ciśnieniowy.

Gwarantujemy trafną doagnozę.

Doświadczony zespół kardiologów. Specjalistów wykonujących badania ECHO.

Czekamy na kontakt z Państwa strony. Zapraszamy