Choroby układu krążenia i serca stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Angioplastyka wieńcowa

Angioplastyka wieńcowa (lub przezskórna interwencja wieńcowa, PCI) to procedura małoinwazyjna wykorzystywana w celu udrożnienia zablokowanej tętnicy wieńcowej. Obejmuje wprowadzenie cewnika z balonem do tętnicy wieńcowej i chwilowe rozprężenie balonu w miejscu zwężenia, tak, aby poszerzyć światło naczynia. Zwykle procedura obejmuje również założenie do tętnicy metalowego stentu (sprężynki) w celu zapobiegnięcia ponownemu zamknięciu się naczynia. Część stentów jest pokryta cząsteczkami leków, które spowalniają proces narastania zmian miażdżycowych (stenty uwalniające leki).

Wskazania do angioplastyki wieńcowej

Angioplastyka jest stosowana u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową, w sytuacji wyczerpania możliwości leczenia zachowawczego (zmiana trybu życia, leczenie farmakologiczne). Zmniejsza wtedy nasilenie objawów związanych z niedokrwieniem mięśnia serca, takich jak bóle w klatce piersiowej czy duszność. Ma również zastosowanie u chorych z zawałem mięśnia serca lub przy nasileniu dolegliwości wieńcowych. Nie jest formą leczenia optymalną dla każdego pacjenta. Chorzy ze zwężeniami w początkowym odcinku naczyń wieńcowych, z niewydolnością krążenia, cukrzycą, z rozsianymi zmianami w wielu naczyniach wymagają konsultacji kardiochirurgicznej i rozważenia wskazań do operacji pomostowania tętnic wieńcowych.

Powikłania i ryzyko zabiegu angioplastyki wieńcowej

Nawrót zwężenia w światle naczynia (restenoza). Zastosowanie angopastyki bez założenia stentu daje około 30% ryzyko nawrotu zwężenia. W celu zminimalizowania tego ryzyko wprowadzono do użycia stenty. Założenie stentu metalowego nieuwalniającego leku redukuje to ryzyko do około 20%, natomiast stentu uwalniającego lek do około 10%.
Zakrzepica w stencie. Jest powikłaniem związanym z obecnością ciała obcego w świetle naczynia. Polega na wytworzeniu skrzepliny w świetle naczynia, w miejscu implantacji stentu i zablokowaniu przepływu krwi. W rezultacie dochodzi do zawału serca. W celu zapobieżenia tej komplikacji stosuje się leki zmniejszające aktywność płytek krwi, takie jak aspiryna, klopidogrel, czy prasugrel. Lekarz informuje pacjenta o czasie koniecznym stsowania tych leków. Nie wolno rezygnować z ich przyjmowania bez konsultacji z lekarzem!
Krwawienie z miejsca w prowadzenia cewnika, najcześciej pachwiny lub okolicy nadgarstka. W profilaktyce tego powikłania stosuje się opatrunki uciskowe przez kilka godzin po zabiegu.

Inne, sporadyczne powikłania zabiegu to:

Zawał serca – bywa wynikiem chwilowego zamknięcia światła tętnicy w trakcie procedury udrażniania zwężonego naczynia (rozprężenie balonu)
Uszkodzenie ściany tętnicy wieńcowej – w trakcie manipulacji w świetle naczynia może dojść do rozwarstwienia lub rozerwania ściany tętnicy. Taka sytuacja wymaga czasem pilnej interwencji kardiochirurgicznej.

Upośledzenie funkcji nerek – związane ze stosowaniem środków kontrastów dla uwidocznienia światła naczyń w trakcie zabiegu.
Udar mózgu – niezwykle rzadkie powikłanie angiopalastyki, które może wystąpić z powodu oderwania się fragmentów blaszki miażdżycowej w trakcie przechodzenia cewnika przez aortę lub powstania skrzepów krwi w cewnikach.

Zaburzenia rytmu serca – zwykle krótkotrwałe, choc mogą wymagać podania leków lub czasowej implantacji stymulatora

Wyniki Angioplastyki wieńcowej

Angioplastyka wieńcowa znacząco poprawia przepływ krwi przez uprzednio zwężone lub zamknięte naczynie. Prowadzi to zazwyczaj do ograniczenia dolegliwości bólowych i zwiększenia wydolności fizycznej. Nie oznacza jednak całkowitego wyleczenia choroby serca. Utrzymanie dobrego efektu zabiegu wymaga stosowania się do zaleceń lekarskich dotyczących stylu życia i przyjmowania leków. Warto pamiętać o:
– Zaprzestaniu palenia papierosów
– Obniżeniu wartości cholesterolu
– Utrzymaniu prawidłowej wagi ciała
– Uregulowaniu towarzyszących zaburzeń, takich jak cukrzyca i nadciśnienie tętnicze
– Systematycznej aktywności fizycznej

W Centrum Zdrowia FitMedica pomagamy pacjentom z chorobami układu krążenia właściwie zaplanować i prowadzić trening fizyczny.
Zapraszamy również na konsultacje z dietetykiem.

Dowiedz się więcej:

Zaburzenia rytmu serca (arytmia)

Zaburzenia rytmu serca (arytmia) Zaburzenia rytmu serca powstają, kiedy impulsy elektryczne, które determinują czynność serca nie powstają lub…

Holter EKG Warszawa

Rejestrator holterowski EKG to niewielkie urządzenie, które pozwala na zapis rytmu serca w czasie codziennej aktywności oraz w…

Nadciśnienie tętnicze nr 2

Nadciśnienie jest przypadłością, która dosięga co trzeciego dorosłego Polaka. Wiele osób jednak nie zdaje sobie sprawy, że są…