Badania sportowe

Badania sportowe dla dzieci i młodzieży

Czym jest medycyna sportowa? 

Medycyna sportowa to dziedzina wiedzy lekarskiej, która obejmuje wszelkie procesy, które dokonują się w organizmie człowieka podczas aktywności fizycznej, a także w przypadku jej braku.

Lekarz medycyny sportowej wykonuje badania i orzeka o kwalifikacji do uprawiania sportu. Kontroluje stan zdrowia i zmiany zachodzące w organizmie zarówno u zawodowych sportowców, jak i osób, które sportem zajmują się rekreacyjnie.

Lekarz sportowy – badania

Badania u lekarza sportowego obejmują ocenę układu ruchu, układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego. Lekarz zleca szereg badań, które mają na celu dokładnie sprawdzić stan organizmu. Zalicza się do nich między innymi: morfologię, OB, EKG, badanie moczu oraz poziomu cukru we krwi. Potrzebne jest również badanie ortopedyczne, ocena stanu uzębienia oraz przesiewowe badania wzroku.

Z kompletem badań należy zgłosić się do lekarza z poradni medycyny sportowej. Czasami konieczne jest wykonanie dodatkowych testów, np. spirometrii, ECHO, Holtera EKG czy próby wysiłkowej. Najczęściej jest to jazda na rowerze stacjonarnym, bądź bieg na bieżni. Pacjent podpięty jest do aparatury stale sprawdzającej zachowanie organizmu podczas wysiłku fizycznego. Na podstawie całości badań, lekarz sportowy wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu, a w przypadku wykrycia niepokojących zmian – kieruje od właściwych specjalistów.

Po uzyskaniu zaświadczenia lekarz wyznacza okresowe wizyty kontrolne, które zwykle odbywają się co 12 miesięcy.

Lekarz sportowy dla dzieci w Warszawie

Przynależność pociechy do klubu sportowego wiąże się z koniecznością uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu. W tym celu poradnia medycyny sportowej oferuje zawodnikom specjalistyczne badania okresowe, których zakres określa rozporządzenie Ministra Zdrowia. Lekarz medycyny sportowej lub lekarz orzecznik ma właściwe kompetencje do oceny, czy dziecko może lub też nie, uczestniczyć zawodowo w treningach sportowych.

Jakie badania sportowe dla dzieci wykonuje się najczęściej? Medycyna sportowa obejmuje szereg badań: kardiologicznych, ortopedycznych, neurologicznych i innych, które mają na celu zweryfikować ogólny stan zdrowia zawodnika.

Niezależnie od tego, czy dziecko jest zawodnikiem klubowym, warto skontrolować jego stan zdrowia, gdy tylko wykazuje ono zainteresowanie sportem – uczęszcza na zajęcia dodatkowe czy też bierze udział w zawodach sportowych. Lekarz sportowy dla dzieci rozwieje również wszelkie wątpliwości rodziców dotyczące tego, czy wybrana dyscyplina sportowa pozytywnie wpływa na organizm dziecka i nie naraża go na przemęczenie.

Medycyna sportowa dla dzieci w Warszawie – FitMedica

Dr n. med. Dominika Prokopowicz posiada certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Jest to lekarz uprawniony do przeprowadzania badań oraz orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.

W FitMedica można wykonać badania pomocne do oceny stanu zdrowia osób aktywnych fizycznie. Należy tu EKG i ECHO serca, badanie holterowskie, konsultacja z ortopedą, neurologiem lub fizjoterapeutą. Oferujemy także statyczne i dynamiczne USG narządu ruchu. W naszej przychodni można umówić wizytę z lekarzem orzecznikiem w każdy wtorek i czwartek.

PRZYCHODNIA SPORTOWA WARSZAWA

KONTAKT Z RECEPCJĄ 575 665 662

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 roku określa zakres badań sportowych niezbędnych do uzyskania zaświadczenia przez dzieci i młodzież do 23 roku życia. Są to:

  1. ogólne badanie lekarskie,
  2. przegląd stomatologiczny,
  3. przesiewowe badanie wzroku,
  4. pomiary antropometryczne, ‌
  5. badanie ortopedyczne,
  6. EKG z opisem,
  7. badanie ogólne moczu,
  8. morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym,
  9. stężenie glukozy w surowicy krwi obwodowej.

Dodatkowo u płetwonurków wykonywana jest spirometria, a u zawodników, którzy uprawiają sporty walki – konsultacja neurologiczna.

Wyniki niektórych konsultacji i badań można znaleźć w książeczce zdrowia dziecka, bo są wykonywane podczas okresowego bilansu zdrowia. Proszę zabrać ze sobą na wizytę ten dokument, aby lekarz mógł szczegółowo zapoznać się ze stanem zdrowia dziecka.

Badania okresowe i kontrolne dla sportowców

W FitMedica, oprócz badań wstępnych, wykonujemy także badania okresowe dla dzieci i młodzieży, które uprawiają konkretne dyscypliny lub są zawodnikami drużyn sportowych. Takie badanie przeprowadza się zwykle raz na 12 m-cy, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

W naszej przychodni można wykonać także badania kontrolne dla dzieci i młodzieży. Dotyczą one osób, które doznały kontuzji lub urazu w wyniku uprawiania określonej dyscypliny sportu. 

Medycyna sportowa w Warszawie – dla dzieci i młodzieży

Sport może być sposobem na życie, utrzymanie dobrej formy i kondycji, poprawę samopoczucia i dlatego warto okresowo monitorować stan zdrowia. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych w trakcie wysiłku fizycznego, w tym przeciążeń i kontuzji. W FitMedica można zasięgnąć konsultacji ortopedy, neurochirurga, kardiologa, reumatologa, neurologa i fizjoterapeuty. Specjalizujemy się w rehabilitacji Pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań wspomagających proces rehabilitacji, takich jak platformy stabilograficzne czy urządzenia do komputerowej analizy aktywności mięśni.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu

Zaświadczenia sportowe wydawane są tylko i wyłącznie osobom zdrowym i zdolnym do uprawiania sportu na czas określony – najczęściej na rok. Po upływie ważności zaświadczenia, konieczne jest ponowne wykonanie wszystkich badań.