Iniekcja PRP (osocze bogatopłytkowe)

Podanie osocze bogatopłytkowego (czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego).

W ciągu ostatnich lat ukazało się  wiele publikacji dotyczących zastosowania osocza bogatopłytkowego do leczenia urazów. Z tej formy terapii nierzadko korzystają znani sportowcy, m.in. Tiger Woods czy tenisista Rafael Nadal.

Co to jest osocze bogatopłytkowe?

Krew składa się z części płynnej, czyli osocza i elementów morfotycznych, tzn. krwinek czerwonych, białych oraz płytek krwi.

Te ostatnie znane są przede wszystkim z udziału w procesie krzepnięcia krwi, zapoczątkowują również gojenie ran. Warto wiedzieć, że płytki krwi są źródłem białek, tzw. czynników wzrostu, które regulują przebudowę i naprawę tkanek.
Osocze bogatopłytkowe jest materiałem pochodzenia autogenicznego, czyli stworzonym na bazie własnej próbki krwi pacjenta. Uzyskuje się je poprzez odwirowanie próbki krwi, żeby usunąć krwinki czerwone i białe i zagęścić płytki krwi w niedużej objętości osocza. Tak przygotowany materiał zawiera nawet 20 razy więcej czynników wzrostu /ml niż pojedyncza próbka krwi.

Jak działa osocze bogatopłytkowe?

Mechanizm działania nie jest do końca poznany. Badania laboratoryjne wskazują, że zwiększone stężenie czynników wzrostu może przyspieszyć procesy gojenia i naprawy. Płytki krwi inicjują naturalne procesy odnowy w miejscu uszkodzenia, nie wykluczone, że przy udziale własnych komórek macierzystych.
Osocze można podać w postaci iniekcji bezpośrednio do miejsca uszkodzenia (np. przy zapaleniu ścięgna Achillesa) lub jako formę terapii wspomagającej podczas zabiegu operacyjnego (np. do leczenia stawów rzekomych).

Jakie są wskazania do użycia osocza bogatopłytkowego? Jakie są efekty terapii?

W tej chwili toczą się badania kliniczne, które mają zweryfikować skuteczność osocza bogatopłytkowego w terapii. Wyniki leczenia zależą m.in. od rodzaj urazu i okolicy podania czynników, ostrego lub przewlekłego charakteru zmian, stanu zdrowia pacjenta, chorób towarzyszących i stosowanych leków.
Najbardziej powszechnym wskazaniem do podania osocza bogatopłytkowego są przewlekłe urazy ścięgien i więzadeł, m.in. łokieć tenisisty, zapalenie ścięgna Achillesa, kolano skoczka, ostrogi piętowe.
Coraz więcej danych sugeruje wykorzystanie tej formy terapii do leczenia ostrych urazów więzadeł i mięśni, np. po skręcenia stawu kolanowego, czy naderwaniu mięśni kończyn dolnych.

Ponadto osocze może być stosowane w:

chorobie zwyrodnieniowej stawów: kolanowego, biodrowego, barkowego i kręgosłupa
przewlekłym zapalenie rozcięgna podeszwowego
zapaleniu pochewek ścięgnistych
urazach więzadła krzyżowego przedniego
innych urazach więzadłowych
skręceniu stawu skokowego
urazach kręgosłupa
zerwaniu stożka rotatorów
niestabilności miednicy
Podawanie osocza bogatopłytkowego jest obiecującą formą terapii. Na wyniki wszystkich badań potwierdzających lub nie skuteczność kliniczną leczenia trzeba jeszcze poczekać.
Warto wspomnieć, że ryzyko związane z podaniem osocza bogatopłytkowego jest niewielkie. Zakażenie czy reakcje alergiczne zdarzają się rzadko. Inne uszkodzenie tkanek lub ucisk nerwu występują nie częściej niż przy podaniu kortykosteroidów.

Dowiedz się więcej:

Choroba Duputryen’a ( przykurcz rozcięgna dłoniowego)

Choroba Duputryen’a ( przykurcz rozcięgna dłoniowego) Choroba Duputryen’a informacje ogólne Choroba Duputryen’a  jest łagodną chorobą przewlekłą spowodowaną nieprawidłowym…

Czynnościowe EMG (funkcjonalne EMG, sEMG)

Czynnościowe badanie EMG polega na ocenie i analizie aktywności elektrycznej mięśni w czasie ruchów funkcjonalnych, pracy oraz leczenia…

Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego, czyli co dalej ze sportem?

Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego, czyli co dalej ze sportem? Więzadło krzyżowe przednie jest jednym z więzadeł w kolanie. …