medycyna sportowa

Badania sportowe - Warszawa

Konsultacje z lekarzem medycyny sportowej w czwartki od godz. 16

Przynależność pociechy do klubu sportowego wymaga nie tylko specjalnego zaświadczenia o zdolności do uprawiania danej aktywności fizycznej, ale też prowadzenia specjalistycznych badań okresowych. Takie zaś może zlecić lekarz medycyny sportowej, który ma odpowiednie kompetencje do oceny, czy dziecko może lub też nie, uczestniczyć zawodowo w treningach sportowych. Medycyna sportowa obejmuje szereg badań: kardiologicznych, ortopedycznych, neurologicznych i innych, które młody człowiek musi wykonać, chcąc uzyskać odpowiednie zaświadczenie o zdolności (lub jej braku) do uprawiania sportu.

Dr n. med. Dominika Prokopowicz posiada certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Jest to lekarz sportowy, upoważniony do wystawiania zaświadczeń o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży do 23 r.ż.

W FitMedica można wykonać badania sportowe konieczne do uzyskania zaświadczenia, w tym EKG i ECHO serca, badanie holterowskie, a także umówić się na wizytę z ortopedą, neurologiem lub fizjoterapeutą. Oferujemy także statyczne i dynamiczne USG narządu ruchu. W naszej przychodni Państwa dziecko wykona kompleksowe badania potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.

 

NIE ZWLEKAJ I ZADZWOŃ JUŻ DZISIAJ 575 665 662.

Należy również pamiętać, aby na wizytę do lekarza zabrać ze sobą wyniki badań wstępnych, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 roku – są to dokumenty niezbędne do uzyskania zaświadczenia przez dzieci i młodzież do 23 roku życia.

Zakres tych badań obejmuje:

 • ocenę antropometryczną,
 • ogólne badanie lekarskie,
 • badanie ortopedyczne,
 • test wysiłkowy,
 • przegląd stomatologiczny,
 • badanie EKG,
 • badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu,
 • OB,
 • wyniki morfologii krwi ze wzorem odsetkowym,
 • wyniki konsultacji laryngologicznej i okulistycznej.

Wyniki niektórych konsultacji i badań można znaleźć w książeczce zdrowia dziecka, bo są wykonywane podczas okresowego bilansu zdrowia. Proszę zabrać ze sobą na wizytę ten dokument, by lekarz sportowy mógł szczegółowo zapoznać się ze stanem zdrowia dziecka.

Badania okresowe

W naszej przychodni w Warszawie można również wykonać badania okresowe, a wśród nich:

 • co 6 m-cy: badanie antropometryczne, ogólne badanie lekarskie, badanie ortopedyczne
 • co rok: test wysiłkowy, przegląd stomatologiczny, badanie EKG, badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, OB, morfologia krwi ze wzorem odsetkowym
 • co 2 lata: konsultacja laryngologiczna i okulistyczna.

Dodatkowo lekarz medycyny sportowej może poprosić o wykonanie szczegółowych badań dla określonych dyscyplin sportu, w tym:

 • oznaczenia stężenia glukozy w surowicy: przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających płetwonurkowanie, sporty motorowe oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23.rokiem życia, następnie co roku,
 • badania spirometrycznego: przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających płetwonurkowanie oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, następnie co roku,
 • konsultacji neurologicznej i badania EEG: przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających boks, kick – boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki, płetwonurkowanie oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, następnie co dwa lata,
 • badania RTG odcinka szyjnego kręgosłupa: przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających judo i zapasy oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, następnie co dwa lata,
 • badania RTG odcinka lędźwiowego kręgosłupa: przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających podnoszenie ciężarów oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, następnie co dwa lata.

Medycyna sportowa w Warszawie – dla dzieci i młodzieży

Chcąc mieć pewność, że dziecko jest w pełni sprawne i zdolne do uprawiania określonego typu sportu, warto skonsultować się ze specjalistą. W FitMedica znajdziecie Państwo najlepszych lekarzy, którzy zlecą przeprowadzenie wszystkich potrzebnych badań i na tej podstawie wystawią zaświadczenie, konieczne do zwolnienia z odbywania zajęć lub też potwierdzające zdolność dziecka do uprawiania konkretnego sportu.

Należy pamiętać, że takie zaświadczenie jest wymogiem w wielu klubach, tym bardziej, jeśli jest to zawodowy związek sportowy. Może być ono wystawione jedynie przez lekarza specjalistę, który otrzymał odpowiednie upoważnienie wydane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Takie kompetencje posiadają pracownicy naszej przychodni.

Zachęcamy Państwa do wykonania profesjonalnej konsultacji i zapraszamy na badania sportowe do przychodni FitMedica.