Ochrona danych osobowych

Administrator informuje, iż w trybie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Dawid Czerw, kontakt: recepcja@fitmedica.pl

Regulamin strony WWW

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:
1) rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez FitMedica;
2) prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie są użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:
1) FitMedica – Usługodawca
2) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną przez FitMedica
3) Usługodawca – Aktimedica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bystrzycka 59, prowadząca działalność gospodarczą pod marką „FitMedica”
4) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem
5) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usług

Regulamin strony WWW

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:
1) rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez FitMedica;
2) prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie są użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:
1) FitMedica – Usługodawca
2) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną przez FitMedica
3) Usługodawca – Aktimedica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bystrzycka 59, prowadząca działalność gospodarczą pod marką „FitMedica”
4) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem
5) Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usług

Polityka Prywatności

Definicje

1. Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności zostaną użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć: – FanPage – FanPage FitMedica prowadzony na portalu społecznościowym Facebook – FitMedica – działalność Aktimedica sp.z o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bystrzyckiej 59, prowadzoną pod marką FitMedica – Pliki Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie Serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających

Polityka Prywatności

Definicje

1. Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności zostaną użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć: – FanPage – FanPage FitMedica prowadzony na portalu społecznościowym Facebook – FitMedica – działalność Aktimedica sp.z o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bystrzyckiej 59, prowadzoną pod marką FitMedica – Pliki Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie Serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających

Polityka Cookies

Pojęcia używane w Polityce Cookies

Polityka Cookies reguluje zasady stosowania plików Cookies oraz innych podobnych technologii przez FitMedica na stronie fitmedica.pl oraz na FanPage.

Polityka Cookies zawiera informacje uzupełniające Politykę prywatności dostępną w zakresie stosowania Plików Cookies i innych podobnych technologii.

Pojęcia stosowane w Polityce Cookies maja takie samo znaczenie, jak w Polityce prywatności. Najważniejszymi pojęciami są:

Polityka Cookies

Pojęcia używane w Polityce Cookies

Polityka Cookies reguluje zasady stosowania plików Cookies oraz innych podobnych technologii przez FitMedica na stronie fitmedica.pl oraz na FanPage.

Polityka Cookies zawiera informacje uzupełniające Politykę prywatności dostępną w zakresie stosowania Plików Cookies i innych podobnych technologii.

Pojęcia stosowane w Polityce Cookies maja takie samo znaczenie, jak w Polityce prywatności. Najważniejszymi pojęciami są:

Rekrutacja

Informacja administratora dla kandydatów do pracy

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Ochrona danych osobowych, informuję, że:
1. Administratorem danych jest Aktimedica Sp. z o.o. Spółka przetwarza dane osobowe w trybie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Ochrona danych osobowych w związku z art. 22 Kodeksu Pracy.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest mecenas Agnieszka Sagan-Jeżowska, email: iod@fitmedica.pl.
3. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy w FitMedica – Specjalistyczne Centrum Zdrowia.
4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej i elektronicznej, do zakończenia procesu rekrutacyjnego. Po jego zakończeniu dokumenty rekrutacyjne osób, które nie zostały zatrudnione zostaną trwale zniszczone. Dane osoby przyjętej do pracy będą przeniesione do akt pracowniczych i przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

Rekrutacja

Informacja administratora dla kandydatów do pracy

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych jest Aktimedica Sp. z o.o. Spółka przetwarza dane osobowe w trybie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO w związku z art. 22 Kodeksu Pracy.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest mecenas Agnieszka Sagan-Jeżowska, email: iod@fitmedica.pl.
3. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy w FitMedica – Specjalistyczne Centrum Zdrowia.
4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej i elektronicznej, do zakończenia procesu rekrutacyjnego. Po jego zakończeniu dokumenty rekrutacyjne osób, które nie zostały zatrudnione zostaną trwale zniszczone. Dane osoby przyjętej do pracy będą przeniesione do akt pracowniczych i przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

Upoważnienie

Informacja administratora dla osób upoważnionych do informacji o pacjencie i odbioru dokumetacji medycznej

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Ochrona danych osobowych, informuję:
1. Administratorem danych jest Aktimedica Sp. z o.o. Spółka przetwarza dane osobowe w trybie art 6 ust. 1 lit. c Ochrona danych osobowych w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Sagan-Jeżowska, email: iod@fitmedica.pl.
3. Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentowania właściwej realizacji praw pacjenta do wskazania osób upoważnionych do uzyskania informacji o stanie zdrowia lub udostępnienia dokumentacji medycznej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Aktimedica Sp. z o.o.

Upoważnienie

Informacja administratora dla osób upoważnionych do informacji o pacjencie i odbioru dokumetacji medycznej

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:
1. Administratorem danych jest Aktimedica Sp. z o.o. Spółka przetwarza dane osobowe w trybie art 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Sagan-Jeżowska, email: iod@fitmedica.pl.
3. Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentowania właściwej realizacji praw pacjenta do wskazania osób upoważnionych do uzyskania informacji o stanie zdrowia lub udostępnienia dokumentacji medycznej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Aktimedica Sp. z o.o.