Ewa Stróżyńska

dr. n. med. Ewa Stróżyńska

Specjalista w zakresie neurologii.

Zastępca ordynatora Oddziału Neurologicznego (z Pododdziałem Udarowym i Rehabilitacji Neurologicznej) w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.

Zajmuję się leczeniem zachowawczym chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób pozapiramidowych, bólów głowy, chorób naczyniowych, chorób kręgosłupa oraz padaczki.

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Pracę doktorską obroniła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Biegle posługuję się językiem angielskim.

Godziny przyjęć:

Dzień Godzina Adres
wt 15:00 - 18:00 WARSZAWA, BYSTRZYCKA 59

Dobra praktyka kliniczna, ciągła edukacja i rozwój naukowy przekładają się na sukcesy naszych Pacjentów.