Kacper Kostyra

lek. Kacper Kostyra

Neurochirurg Kacper Kostyra jest starszym asystentem Kliniki Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Członkiem Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego oraz Członkiem Sekcji Naczyniowej Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego.

W 2008 r. ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym. Staż podyplomowy odbył w 2009 r. w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Uzyskany wysoki wynik w Lekarskim Egzaminie Państwowym umożliwił mu rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii w ramach rezydentury, początkowo w Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a następnie w Klinice Neurochirurgii CSK MSWiA w Warszawie. W 2016 r. objął stanowisko Starszego Asystenta w Klinice Neurochirurgii CSK MSWiA w Warszawie, które piastuje do dnia dzisiejszego.

Wykonywane zabiegi operacyjne:
– chirurgia kręgosłupa
– chirurgia podstawy czaszki
– leczenie guzów mózgu
– leczenie guzów kanału kręgowego i rdzenia
– leczenie tętniaków wewnątrzczaszkowych
– leczenie naczyniaków wewnątrzczaszkowych oraz kanału kręgowego
– leczenie w zespole Chiari i jamistości rdzenia
– leczenie wodogłowia
– leczenie patologii nerwów obwodowych

Informacje o dostępności terminów uzyskacie Państwo kontaktując się z recepcją

Dzień Godzina Adres
none -

Więcej informacji

Przeprowadza zabiegi operacyjne w bardzo szerokim zakresie procedur neurochirurgicznych, ze szczególnym naciskiem na leczenie patologii wewnątrzczaszkowych: chorób nowotworowych i naczyniowych mózgu i rdzenia kręgowego (tętniaki, naczyniaki). Zajmuje się też patologiami podstawy czaszki, w tym miedzy innymi guzami kąta mostowo-móżdżkowego, operacjami guzów przysadki, stoku czy przedniego dołu czaszki, ze szczególnym naciskiem na minimalne dostępy operacyjne, tzw. „key hole”. Przeprowadza operacje patologii kręgosłupa i rdzenia kręgowego, we wszystkich odcinkach kręgosłupa i z różnych dostępów.

Obok technik małoinwazyjnych stosuje również techniki leczenia złożonych schorzeń kręgosłupa wymagających stabilizacji instrumentalnych (stabilizacja przednia w odcinku szyjnym i przeznasadowa w odcinku lędźwiowym, protezy trzonów kręgowych, protezy dysków).

Doktor Kacper Kostyra wykonuje też zabiegi związane z leczeniem wodogłowia w tym nowatorskie metody wprowadzania zastawek komorowo – przedsionkowych do serca z dostępu przez nakłucie żyły szyjnej wewnętrznej. Przeprowadza operacje patologii nerwów obwodowych obejmujące zespołu ucisku struktur nerwowych oraz przeszczepy kablowe nerwów.

Neurochirurg Kacper Kostyra brał udział w licznych sympozjach i kursach w zakresie neurochirurgii naczyniowej i onkologicznej oraz chirurgii kręgosłupa m.in.:

– The 12th International Conference on Neurovascular Events after Subarachnoid Hemorrhage, Lucerna
– The 38th Workshop on Basic Techniques of Microsurgery and/or Cerebral Revascularization w Wiedniu
– The 40th Workshop on Basic Techniques of Microsurgery and/or Cerebral Revascularization w Wiedniu
– The EANS Spinal HandsOn Course, Genewa 2019
– The EANS 15th European Congress of Neurosurgery, Praga 2014
– The 18th European Congress of Neurosurgery „Facts, Fiction, Future”, Bruksela 2018
Dr Kostra jest też autorem licznych prac naukowych i wystąpień na krajowych oraz europejskich sympozjach naukowych, a także opiekunem Studenckiego Koła Neurochirurgicznego przy Klinice Neurochirurgii CSK MSWiA w Warszawie.

Dobra praktyka kliniczna, ciągła edukacja i rozwój naukowy przekładają się na sukcesy naszych Pacjentów.

Inni Specjaliści