Echokardiogram Warszawa

Echo serca u dorosłych
Echo serca jest to badanie diagnostyczne, które umożliwia obrazowanie serca i dużych naczyń za pomocą fal dźwiękowych. ECHO serca daje możliwość oceny struktur serca i przepływu krwi w czasie skurczu i rozkurczu komór. To jedno z badań diagnostycznych, jakie wykonujemy w naszym centrum w Warszawie.

Kiedy wykonać badanie echo serca?

  • podejrzenie wystąpienia choroby serca – np. szmer nad sercem, duszności, szybkie męczenie się, omdlenia, utraty przytomności, napadowe blednięcie lub sinienie twarzy, napadowe kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej lub w nadbrzuszu, powtarzające się stany gorączkowe, podwyższone ciśnienie krwi;
  • choroby układu naczyniowo-sercowego – wrodzone lub nabyte wady serca (monitorowanie przed i po leczeniu operacyjnym), kontrola operacyjnego stanu po wszczepieniu sztucznych zastawek serca, pomostów aortalno-wieńcowych, stymulatora lub kardiowertera, choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, choroby lub zapalenie mięśnia sercowego (kardiomiopatie), niewydolność serca, zaburzenia rytmu i przewodzenia serca, nadciśnienie tętnicze, guzy serca, choroby osierdzia, choroba zakrzepowo-zatorowa, choroby dużych naczyń (np. tętniak aorty), stan po operacji aorty;
  • choroby neurologiczne – przebyty udar mózgu, omdlenia, utraty przytomności, zawroty głowy, powtarzające się epizody niedokrwienia mózgu;
  • inne przypadki chorobowe – otyłość, cukrzyca, hipercholesterolemia, palenie papierosów, choroby serca i naczyń w rodzinie.

Echokardiografia przezklatkowa

Badanie echo serca przezklatkowe pozwala uzyskać podstawowy obraz anatomiczny serca i zweryfikować jego funkcjonowanie. W tym celu pacjent poddawany jest podstawowej ocenie ultrasonograficznej, w czasie której specjalista przy pomocy głowicy dotyka różne obszary klatki piersiowej, aby otrzymać najdokładniejszy obraz serca uchwycony z różnych perspektyw. Dzięki echokardiografii serca możemy rozpoznać i monitorować wady oraz choroby serca, takie jak: wady wrodzone i nabyte, niewydolność serca, choroby aorty, objawy nadciśnienia tętniczego i płucnego.

Echokardiografia obciążeniowa

Echokardiografia obciążeniowa uznawana jest za podstawowe badanie diagnostyczne umożliwiające wykrycie choroby wieńcowej serca. Wskazaniem do wykonania wysiłkowego echa serca może być również ocena ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych po przebytej operacji lub przed zabiegiem. W czasie badania pacjent poddawany jest badaniu USG serca w stanie spoczynku oraz wysiłku (przy przyspieszonej akcji serca). Obciążenie organizmu wywołuje się naturalnie lub poprzez podanie środków farmakologicznych, które oddziałują na częstotliwość i moc uderzeń (najczęściej stosuje się w tym celu próbę dobutaminową).

Echokardiografia dopplerowska

Echo serca wykonywane przy wykorzystaniu metody dopplerowskiej służy ocenie przepływu krwi przez naczynia krwionośne, zastawki, komory i przedsionki serca. Fale dźwiękowe wysyłane do obiegu krwi poprzez aparat ultrasonograficzny zostają odbite i ponownie wracają do odbiornika, dzięki czemu na ekranie specjalista może zaobserwować kierunek przepływu krwi oraz jej prędkość. Uzyskany obraz jest widoczny w kolorze, dzięki czemu wizualnie można ocenić ruch struktur serca.

Echokardiografia – USG serca dla każdego

Badanie ECHO SERCA wykonujemy zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci. – Echo serca dzieci Warszawa

W zależności od rodzaju wskazań można wykonać: badanie przezklatkowe (najbardziej popularne, bezinwazyjne, często badanie I-rzutu), badanie przezprzełykowe (np. do oceny zastawek serca przed planowaną operacją kardiochirurgiczną lub w celu wykluczenia obecności skrzeplin przed zabiegami ablacji i kardiowersji), badanie dopplerowskie (ocena prędkości i kierunku przepływu krwi przez serce i naczynia, zwykle towarzyszy tradycyjnemu badaniu ECHO), badanie wysiłkowe (obciążeniowe) – do oceny struktur i funkcji serca w czasie wysiłku fizycznego lub po podaniu leków, które zwiększają pracę serca jak podczas wysiłku fizycznego.

W naszej przychodni oferujemy Państwu wykonanie badania ECHO SERCA przezklatkowe wraz z badaniem dopplerowskim.

Takie badanie ECHO SERCA nie niesie ze sobą ryzyka powikłań.

Echo serca w Warszawie – co wykrywa?

Poddanie narządu serca wszechstronnemu badaniu przy zastosowaniu różnych metod oceny ultrasonograficznej pozwala sprawdzić m.in. funkcjonowanie mięśnia sercowego, jego budowę wraz z ułożeniem naczyń krwionośnych. Dzięki dokładnej diagnozie specjalista może stwierdzić obecność wrodzonych i nabytych wad lub wykluczyć jakiekolwiek dysfunkcje. Echo serca wykrywa nieprawidłowości pracy zastawek serca oraz pozwala zmierzyć przepływ krwi przez wszystkie naczynia (wieńcowe i sercowe), przedsionki oraz komory serca. Dzięki echokardiografii pacjent otrzyma pełnowymiarowy obraz funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego stworzony na podstawie dokładnych parametrów.

Echokardiografia USG serca w Warszawie – przygotowanie

Przed wizytą można jeść, pić i zażyć leki. Badanie echokardiograficzne odbywa się w spoczynku i polega na przyłożeniu sondy do powierzchni klatki piersiowej. Na skórę nakłada się żel, który poprawia przewodzenie fal dźwiękowych. Aparat przetwarza fale zbierane przez sondę na obraz widoczny na monitorze komputera. W trakcie oceny dopplerowskiej zastawek i naczyń słychać szum wynikający z przepływu krwi przez serce.

Jak wygląda badanie echo serca?

Badanie ECHO SERCA trwa ok. 30 minut i obejmuje zwykle: pomiar wielkości jam serca oraz grubości mięśnia, ocenę siły skurczu mięśnia i ew. uszkodzenia mięśnia, funkcji zastawek oraz wad anatomicznych serca.

Wynik badania ECHO wymaga konsultacji z lekarzem prowadzącym lub specjalistą kardiologiem.

Jeżeli jest nieprawidłowy, lekarz może zalecić dodatkowe testy i/lub powtórzenie badania echokardiograficznego za kilka miesięcy.

Echokardiografia normy – prawidłowe parametry echo serca

Jednym z ważnych parametrów poddawanych ocenie w czasie badania echo serca, jest frakcja wyrzutowa (EF). Parametr ten używany jest do określenia objętości krwi, która w ciągu jednego obiegu (pojedynczego skurczu) zostaje wyrzucana z lewej komory serca, a następnie zasila narządy i tkanki w organizmie. Norma wyrzutowej serca w przypadku osób zdrowych powinna wynosić około 50-70% – w przypadku tego parametru 100% nie jest wartością prawidłową. Jeśli u pacjenta EF wynosi poniżej 50% (zawiera się w przedziale 36-49%) możemy podejrzewać kurczliwość serca, natomiast spadek tego parametru poniżej 35% wskazuje na dużą niewydolność narządu serca, która może zagrażać życiu pacjenta.

Badanie echo serca w Warszawie – cena

Cena badania echo serca w dużej mierze zależy od wyboru placówki medycznej i wieku pacjenta. W naszym Centrum Medycyny Sportowej FitMedica za echokardiografię serca dla dorosłego należy zapłacić około 200 złotych. Specjalizujemy się również w przeprowadzaniu badania USG serca dzieci – zapraszamy na konsultacje i do kontaktu za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz telefonicznie.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA BADANIA ECHO DO PRZYCHODNI FITMEDICA!

Zapraszamy Państwa na wizyty u wybitnych specjalistów w dziedzinie kardiologii i echokardiografii. W razie potrzeby, w Centrum FitMedica w Warszawie można również wykonać badania dodatkowe, takie jak EKG, Holter-EKG i Holter-ciśnieniowy.

Dowiedz się więcej:

Ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego (abpm, holter ciśnieniowy)

W naszej przychodni oferujemy Państwu możliwość wykonania całodobowej, ambulatoryjnej rejestracji ciśnienia tętniczego.  Dysponujemy nowym, lekkim i cichym aparatem…

Niewydolność serca

Niewydolność serca Niewydolność serca jest zespołem objawów, który spowodowany jest uszkodzeniem mięśnia sercowego. Jest to poważne schorzenie, którego…

Holter EKG Warszawa

Rejestrator holterowski EKG to niewielkie urządzenie, które pozwala na zapis rytmu serca w czasie codziennej aktywności oraz w…