Echokardiogram Warszawa

Echo serca jest to badanie diagnostyczne, które umożliwia obrazowanie serca i dużych naczyń za pomocą fal dźwiękowych. ECHO serca daje możliwość oceny struktur serca i przepływu krwi w czasie skurczu i rozkurczu komór. To jedno z badań diagnostycznych, jakie wykonujemy w naszym centrum w Warszawie.

Wskazaniem do wykonania badania echokardiograficznego mogą być:

 
  • podejrzenie wystąpienia choroby serca – np. szmer nad sercem, duszności, szybkie męczenie się, omdlenia, utraty przytomności, napadowe blednięcie lub sinienie twarzy, napadowe kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej lub w nadbrzuszu, powtarzające się stany gorączkowe, podwyższone ciśnienie krwi;
  • choroby układu naczyniowo-sercowego – wrodzone lub nabyte wady serca (monitorowanie przed i po leczeniu operacyjnym), kontrola operacyjnego stanu po wszczepieniu sztucznych zastawek serca, pomostów aortalno-wieńcowych, stymulatora lub kardiowertera, choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, choroby lub zapalenie mięśnia sercowego (kardiomiopatie), niewydolność serca, zaburzenia rytmu i przewodzenia serca, nadciśnienie tętnicze, guzy serca, choroby osierdzia, choroba zakrzepowo-zatorowa, choroby dużych naczyń (np. tętniak aorty), stan po operacji aorty;
  • choroby neurologiczne – przebyty udar mózgu, omdlenia, utraty przytomności, zawroty głowy, powtarzające się epizody niedokrwienia mózgu;
  • inne przypadki chorobowe – otyłość, cukrzyca, hipercholesterolemia, palenie papierosów, choroby serca i naczyń w rodzinie.
 

Badanie ECHO SERCA wykonujemy zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci.

W zależności od rodzaju wskazań można wykonać: badanie przezklatkowe (najbardziej popularne, bezinwazyjne, często badanie I-rzutu), badanie przezprzełykowe (np. do oceny zastawek serca przed planowaną operacją kardiochirurgiczną lub w celu wykluczenia obecności skrzeplin przed zabiegami ablacji i kardiowersji), badanie dopplerowskie (ocena prędkości i kierunku przepływu krwi przez serce i naczynia, zwykle towarzyszy tradycyjnemu badaniu ECHO), badanie wysiłkowe (obciążeniowe) – do oceny struktur i funkcji serca w czasie wysiłku fizycznego lub po podaniu leków, które zwiększają pracę serca jak podczas wysiłku fizycznego.

W naszej przychodni oferujemy Państwu wykonanie badania ECHO SERCA przezklatkowego wraz z badaniem dopplerowskim.

Takie badanie ECHO SERCA nie niesie ze sobą ryzyka powikłań.

Badanie ECHO przezklatkowe – przygotowanie do zabiegu

Przed wizytą można jeść, pić i zażyć leki. Badanie echokardiograficzne odbywa się w spoczynku i polega na przyłożeniu sondy do powierzchni klatki piersiowej. Na skórę nakłada się żel, który poprawia przewodzenie fal dźwiękowych. Aparat przetwarza fale zbierane przez sondę na obraz widoczny na monitorze komputera. W trakcie oceny dopplerowskiej zastawek i naczyń słychać szum wynikający z przepływu krwi przez serce.

Czas trwania badania echo serca

 

Badanie ECHO SERCA trwa ok. 30 minut i obejmuje zwykle: pomiar wielkości jam serca oraz grubości mięśnia, ocenę siły skurczu mięśnia i ew. uszkodzenia mięśnia, funkcji zastawek oraz wad anatomicznych serca.

Wynik badania ECHO wymaga konsultacji z lekarzem prowadzącym lub specjalistą kardiologiem.

Jeżeli jest nieprawidłowy, lekarz może zalecić dodatkowe testy i/lub powtórzenie badania echokardiograficznego za kilka miesięcy.

 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA BADANIA ECHO DO PRZYCHODNI FITMEDICA!

Zapraszamy Państwa na wizyty u wybitnych specjalistów w dziedzinie kardiologii i echokardiografii. W razie potrzeby, w Centrum FitMedica w Warszawie można również wykonać badania dodatkowe, takie jak EKG, Holter-EKG i Holter-ciśnieniowy.

Dowiedz się więcej:

Zaburzenia rytmu serca (arytmia)

Zaburzenia rytmu serca (arytmia) Zaburzenia rytmu serca powstają, kiedy impulsy elektryczne, które determinują czynność serca nie powstają lub…

Holter EKG Warszawa

Rejestrator holterowski EKG to niewielkie urządzenie, które pozwala na zapis rytmu serca w czasie codziennej aktywności oraz w…

Nadciśnienie tętnicze nr 2

Nadciśnienie jest przypadłością, która dosięga co trzeciego dorosłego Polaka. Wiele osób jednak nie zdaje sobie sprawy, że są…