Echokardiogram Warszawa

Echo serca jest to badanie diagnostyczne, które umożliwia obrazowanie serca i dużych naczyń za pomocą fal dźwiękowych. ECHO serca daje możliwość oceny struktur serca i przepływu krwi w czasie skurczu i rozkurczu komór. To jedno z badań diagnostycznych, jakie wykonujemy w naszym centrum w Warszawie.

Wskazaniem do wykonania badania echokardiograficznego mogą być:

 
  • podejrzenie wystąpienia choroby serca – np. szmer nad sercem, duszności, szybkie męczenie się, omdlenia, utraty przytomności, napadowe blednięcie lub sinienie twarzy, napadowe kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej lub w nadbrzuszu, powtarzające się stany gorączkowe, podwyższone ciśnienie krwi;
  • choroby układu naczyniowo-sercowego – wrodzone lub nabyte wady serca (monitorowanie przed i po leczeniu operacyjnym), kontrola operacyjnego stanu po wszczepieniu sztucznych zastawek serca, pomostów aortalno-wieńcowych, stymulatora lub kardiowertera, choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, choroby lub zapalenie mięśnia sercowego (kardiomiopatie), niewydolność serca, zaburzenia rytmu i przewodzenia serca, nadciśnienie tętnicze, guzy serca, choroby osierdzia, choroba zakrzepowo-zatorowa, choroby dużych naczyń (np. tętniak aorty), stan po operacji aorty;
  • choroby neurologiczne – przebyty udar mózgu, omdlenia, utraty przytomności, zawroty głowy, powtarzające się epizody niedokrwienia mózgu;
  • inne przypadki chorobowe – otyłość, cukrzyca, hipercholesterolemia, palenie papierosów, choroby serca i naczyń w rodzinie.
 

Badanie ECHO SERCA wykonujemy zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci.

W zależności od rodzaju wskazań można wykonać: badanie przez klatkowe (najbardziej popularne, bezinwazyjne, często badanie I-rzutu), badanie przezprzełykowe (np. do oceny zastawek serca przed planowaną operacją kardiochirurgiczną lub w celu wykluczenia obecności skrzeplin przed zabiegami ablacji i kardiowersji), badanie dopplerowskie (ocena prędkości i kierunku przepływu krwi przez serce i naczynia, zwykle towarzyszy tradycyjnemu badaniu ECHO), badanie wysiłkowe (obciążeniowe) – do oceny struktur i funkcji serca w czasie wysiłku fizycznego lub po podaniu leków, które zwiększają pracę serca jak podczas wysiłku fizycznego.

W naszej przychodni oferujemy Państwu wykonanie badania ECHO SERCA przez klatkowego wraz z badaniem dopplerowskim.

Takie badanie ECHO SERCA nie niesie ze sobą ryzyka powikłań.

Badanie ECHO przez klatkowe — przygotowanie do zabiegu

Przed wizytą można jeść, pić i zażyć leki. Badanie echokardiograficzne odbywa się w spoczynku i polega na przyłożeniu sondy do powierzchni klatki piersiowej. Na skórę nakłada się żel, który poprawia przewodzenie fal dźwiękowych. Aparat przetwarza fale zbierane przez sondę na obraz widoczny na monitorze komputera. W trakcie oceny dopplerowskiej zastawek i naczyń słychać szum wynikający z przepływu krwi przez serce.

Czas trwania badania echo serca

 

Badanie ECHO SERCA trwa ok. 30 minut i obejmuje zwykle: pomiar wielkości jam serca oraz grubości mięśnia, ocenę siły skurczu mięśnia i ew. uszkodzenia mięśnia, funkcji zastawek oraz wad anatomicznych serca.

Wynik badania ECHO wymaga konsultacji z lekarzem prowadzącym lub specjalistą kardiologiem.

Jeżeli jest nieprawidłowy, lekarz może zalecić dodatkowe testy i/lub powtórzenie badania echokardiograficznego za kilka miesięcy.

 

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA BADANIA ECHO DO PRZYCHODNI FITMEDICA!

Zapraszamy Państwa na wizyty u wybitnych specjalistów w dziedzinie kardiologii i echokardiografii. W razie potrzeby, w Centrum FitMedica w Warszawie można również wykonać badania dodatkowe, takie jak EKG, Holter-EKG i Holter-ciśnieniowy.

Dowiedz się więcej:

Badania EKG

EKG, czyli elektrokardiografia spoczynkowa, to nieinwazyjne i bezbolesne badanie wykonywane w celu rejestracji czynności elektrycznej serca i oceny…

Echokardiogram Warszawa

Echo serca jest to badanie diagnostyczne, które umożliwia obrazowanie serca i dużych naczyń za pomocą fal dźwiękowych. ECHO…

ECHO serca dziecka w FitMedica Warszawa

Badanie jest wykonywane w celu oceny budowy i funkcji serca. Do uzyskania obrazu aparat ECHO wykorzystuje fale dźwiękowe.…