Echokardiogram Warszawa

Echo serca u dorosłych
Echo serca jest to badanie diagnostyczne, które umożliwia obrazowanie serca i dużych naczyń za pomocą fal dźwiękowych. ECHO serca daje możliwość oceny struktur serca i przepływu krwi w czasie skurczu i rozkurczu komór. To jedno z badań diagnostycznych, jakie wykonujemy w naszym centrum w Warszawie.

Kiedy wykonać badanie echo serca?

  • podejrzenie wystąpienia choroby serca – np. szmer nad sercem, duszności, szybkie męczenie się, omdlenia, utraty przytomności, napadowe blednięcie lub sinienie twarzy, napadowe kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej lub w nadbrzuszu, powtarzające się stany gorączkowe, podwyższone ciśnienie krwi;
  • choroby układu naczyniowo-sercowego – wrodzone lub nabyte wady serca (monitorowanie przed i po leczeniu operacyjnym), kontrola operacyjnego stanu po wszczepieniu sztucznych zastawek serca, pomostów aortalno-wieńcowych, stymulatora lub kardiowertera, choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, choroby lub zapalenie mięśnia sercowego (kardiomiopatie), niewydolność serca, zaburzenia rytmu i przewodzenia serca, nadciśnienie tętnicze, guzy serca, choroby osierdzia, choroba zakrzepowo-zatorowa, choroby dużych naczyń (np. tętniak aorty), stan po operacji aorty;
  • choroby neurologiczne – przebyty udar mózgu, omdlenia, utraty przytomności, zawroty głowy, powtarzające się epizody niedokrwienia mózgu;
  • inne przypadki chorobowe – otyłość, cukrzyca, hipercholesterolemia, palenie papierosów, choroby serca i naczyń w rodzinie.

Echokardiografia przezklatkowa

Badanie echo serca przezklatkowe pozwala uzyskać podstawowy obraz anatomiczny serca i zweryfikować jego funkcjonowanie. W tym celu pacjent poddawany jest podstawowej ocenie ultrasonograficznej, w czasie której specjalista przy pomocy głowicy dotyka różne obszary klatki piersiowej, aby otrzymać najdokładniejszy obraz serca uchwycony z różnych perspektyw. Dzięki echokardiografii serca możemy rozpoznać i monitorować wady oraz choroby serca, takie jak: wady wrodzone i nabyte, niewydolność serca, choroby aorty, objawy nadciśnienia tętniczego i płucnego.

Echokardiografia obciążeniowa

Echokardiografia obciążeniowa uznawana jest za podstawowe badanie diagnostyczne umożliwiające wykrycie choroby wieńcowej serca. Wskazaniem do wykonania wysiłkowego echa serca może być również ocena ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych po przebytej operacji lub przed zabiegiem. W czasie badania pacjent poddawany jest badaniu USG serca w stanie spoczynku oraz wysiłku (przy przyspieszonej akcji serca). Obciążenie organizmu wywołuje się naturalnie lub poprzez podanie środków farmakologicznych, które oddziałują na częstotliwość i moc uderzeń (najczęściej stosuje się w tym celu próbę dobutaminową).

Echokardiografia dopplerowska

Echo serca wykonywane przy wykorzystaniu metody dopplerowskiej służy ocenie przepływu krwi przez naczynia krwionośne, zastawki, komory i przedsionki serca. Fale dźwiękowe wysyłane do obiegu krwi poprzez aparat ultrasonograficzny zostają odbite i ponownie wracają do odbiornika, dzięki czemu na ekranie specjalista może zaobserwować kierunek przepływu krwi oraz jej prędkość. Uzyskany obraz jest widoczny w kolorze, dzięki czemu wizualnie można ocenić ruch struktur serca.

Echokardiografia – USG serca dla każdego

Badanie ECHO SERCA wykonujemy zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci. – Echo serca dzieci Warszawa

W zależności od rodzaju wskazań można wykonać: badanie przezklatkowe (najbardziej popularne, bezinwazyjne, często badanie I-rzutu), badanie przezprzełykowe (np. do oceny zastawek serca przed planowaną operacją kardiochirurgiczną lub w celu wykluczenia obecności skrzeplin przed zabiegami ablacji i kardiowersji), badanie dopplerowskie (ocena prędkości i kierunku przepływu krwi przez serce i naczynia, zwykle towarzyszy tradycyjnemu badaniu ECHO), badanie wysiłkowe (obciążeniowe) – do oceny struktur i funkcji serca w czasie wysiłku fizycznego lub po podaniu leków, które zwiększają pracę serca jak podczas wysiłku fizycznego.

W naszej przychodni oferujemy Państwu wykonanie badania ECHO SERCA przezklatkowe wraz z badaniem dopplerowskim.

Takie badanie ECHO SERCA nie niesie ze sobą ryzyka powikłań.

Echo serca w Warszawie – co wykrywa?

Poddanie narządu serca wszechstronnemu badaniu przy zastosowaniu różnych metod oceny ultrasonograficznej pozwala sprawdzić m.in. funkcjonowanie mięśnia sercowego, jego budowę wraz z ułożeniem naczyń krwionośnych. Dzięki dokładnej diagnozie specjalista może stwierdzić obecność wrodzonych i nabytych wad lub wykluczyć jakiekolwiek dysfunkcje. Echo serca wykrywa nieprawidłowości pracy zastawek serca oraz pozwala zmierzyć przepływ krwi przez wszystkie naczynia (wieńcowe i sercowe), przedsionki oraz komory serca. Dzięki echokardiografii pacjent otrzyma pełnowymiarowy obraz funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego stworzony na podstawie dokładnych parametrów.

Echokardiografia USG serca w Warszawie – przygotowanie

Przed wizytą można jeść, pić i zażyć leki. Badanie echokardiograficzne odbywa się w spoczynku i polega na przyłożeniu sondy do powierzchni klatki piersiowej. Na skórę nakłada się żel, który poprawia przewodzenie fal dźwiękowych. Aparat przetwarza fale zbierane przez sondę na obraz widoczny na monitorze komputera. W trakcie oceny dopplerowskiej zastawek i naczyń słychać szum wynikający z przepływu krwi przez serce.

Jak wygląda badanie echo serca?

Badanie ECHO SERCA trwa ok. 30 minut i obejmuje zwykle: pomiar wielkości jam serca oraz grubości mięśnia, ocenę siły skurczu mięśnia i ew. uszkodzenia mięśnia, funkcji zastawek oraz wad anatomicznych serca.

Wynik badania ECHO wymaga konsultacji z lekarzem prowadzącym lub specjalistą kardiologiem.

Jeżeli jest nieprawidłowy, lekarz może zalecić dodatkowe testy i/lub powtórzenie badania echokardiograficznego za kilka miesięcy.

Echokardiografia normy – prawidłowe parametry echo serca

Jednym z ważnych parametrów poddawanych ocenie w czasie badania echo serca, jest frakcja wyrzutowa (EF). Parametr ten używany jest do określenia objętości krwi, która w ciągu jednego obiegu (pojedynczego skurczu) zostaje wyrzucana z lewej komory serca, a następnie zasila narządy i tkanki w organizmie. Norma wyrzutowej serca w przypadku osób zdrowych powinna wynosić około 50-70% – w przypadku tego parametru 100% nie jest wartością prawidłową. Jeśli u pacjenta EF wynosi poniżej 50% (zawiera się w przedziale 36-49%) możemy podejrzewać kurczliwość serca, natomiast spadek tego parametru poniżej 35% wskazuje na dużą niewydolność narządu serca, która może zagrażać życiu pacjenta.

Badanie echo serca w Warszawie – cena

Cena badania echo serca w dużej mierze zależy od wyboru placówki medycznej i wieku pacjenta. W naszym Centrum Medycyny Sportowej FitMedica za echokardiografię serca dla dorosłego należy zapłacić około 200 złotych. Specjalizujemy się również w przeprowadzaniu badania USG serca dzieci – zapraszamy na konsultacje i do kontaktu za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz telefonicznie.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA BADANIA ECHO DO PRZYCHODNI FITMEDICA!

Zapraszamy Państwa na wizyty u wybitnych specjalistów w dziedzinie kardiologii i echokardiografii. W razie potrzeby, w Centrum FitMedica w Warszawie można również wykonać badania dodatkowe, takie jak EKG, Holter-EKG i Holter-ciśnieniowy.

Dowiedz się więcej:

ECHO serca dziecka w FitMedica Warszawa

Badanie ECHO serca jest wykonywane w celu oceny budowy i funkcji serca. Do uzyskania obrazu aparat ECHO wykorzystuje fale dźwiękowe.…

Ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego (abpm, holter ciśnieniowy)

W naszej przychodni oferujemy Państwu możliwość wykonania całodobowej, ambulatoryjnej rejestracji ciśnienia tętniczego.  Dysponujemy nowym, lekkim i cichym aparatem…

Niewydolność serca

Niewydolność serca Niewydolność serca jest zespołem objawów, który spowodowany jest uszkodzeniem mięśnia sercowego. Jest to poważne schorzenie, którego…